VÝUKOVÉ PROGRAMY

Vytváříme interaktivní výukové programy, s nimiž jezdíme do základních, středních a mateřských škol, volnočasových center, na letní tábory, dětské dny apod. Společným prvkem všech programů je zaměření na prožitek a všestranný rozvoj.

PROŽITKOVÉ RELAXACE

Pořádáme prožitkové relaxace určené široké veřejnosti i uzavřeným skupinám. Nejčastěji spolupracujeme s jóga studii, kulturními centry, divadly, vzdělávacími centry a firmami.

Muzikoterapie v soc. službác a spec. zařízení

Jako muzikoterapeuté navštěvujeme zdravotní, sociální a vzdělávací zařízení, kde pracujeme s klienty, kteří trpí různým druhem fyzických a psychických problémů.

SEMINÁŘE

Realizujeme semináře určené široké veřejnosti, zaměstnancům firem a dalším skupinám. Účastníci si při nich osvojí a prožijí základní muzikoterapeutické techniky.

VÝUKOVÉ PROGRAMY

Vytváříme interaktivní výukové programy, s nimiž jezdíme do základních, středních a mateřských škol, volnočasových center, na letní tábory, dětské dny apod. Společným prvkem všech programů je zaměření na prožitek a všestranný rozvoj.

PROŽITKOVÉ RELAXACE

Pořádáme prožitkové relaxace určené široké veřejnosti i uzavřeným skupinám. Nejčastěji spolupracujeme s jóga studii, kulturními centry, divadly, vzdělávacími centry a firmami.

Muzikoterapie v soc. službác a spec. zařízení

Jako muzikoterapeuté navštěvujeme zdravotní, sociální a vzdělávací zařízení, kde pracujeme s klienty, kteří trpí různým druhem fyzických a psychických problémů.

SEMINÁŘE

Realizujeme semináře určené široké veřejnosti, zaměstnancům firem a dalším skupinám. Účastníci si při nich osvojí a prožijí základní muzikoterapeutické techniky.