Výukové programy

Vytváříme interaktivní výukové programy, s nimiž jezdíme do základních, středních a mateřských škol, volnočasových center, na letní tábory, dětské dny apod. Společným prvkem všech programů je zaměření na prožitek a všestranný rozvoj. Také školíme pedagogy v oblasti psychohygieny, stres managementu a prevence syndromu vyhoření.

Cíle a benefity programů

  • Rozvoj kognitivních a motorických schopností
  • Prevence nemocí a sociálně-patologických jevů
  • Zlepšení koncentrace
  • Podpora percepce, paměti, učení, kreativity, intuice a skupinové dynamiky

Interaktivní muzikoterapeutické pohádky a příběhy (MŠ – 1. stupeň ZŠ) 45 minut

– Příběhy s přírodní tématikou doplněné o společné hraní a zpěv.

 

„Letem hudebním světem“ (3. – 6. třída ZŠ) 45 nebo 90 minut

– Povídání o původu a využití tradičních hudebních nástrojů doplněná o společné hraní a zpěv.

 

„Všichni potřebujeme odpočívat“ (7. třída ZŠ – SŠ) 45 nebo 90 minut

– Účastníci na vlastní kůži zažijí účinky přirozené hudby při prožitkové muzikoterapeutické relaxaci, následuje reflexe a diskuse.

 

Bubenická interaktivní dílna (MŠ – SŠ) 45 nebo 90+ minut

– Společné bubnování, zpěv, rytmus, melodie, tempo, zážitek …

 

Cenu programu vám stanovíme individuálně v závislosti na jeho délce a počtu účastníků.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

„Děti jsou naše budoucnost. Ukažme jim, že porozumění vlastním pocitům a emocím, umění relaxace a péče o vnitřní rovnováhu jsou stejně důležité schopnosti jako naučit se číst a psát.“

Akreditovaný seminář MŠMT pod záštitou Vysočina Education

Hudba jako nástroj relaxace a psychohygieny pedagogů (číslo akreditace: 21691/2020-2-645)

 

Seminář je zaměřen na předání základních informací o tom, jak lze využívat hudbu pro vlastní relaxaci a psychohygienu. Dále probíhá osvojení základních technik využití hudby a zpěvu v kontextu prevence syndromu vyhoření, problémů s hlasem, ztráty motivace, stresového přetížení a dalších obtíží, které mohou nastat v souvislosti s výkonem povolání pedagoga.

Vyzkoušíme si dechová a hlasová cvičení, pomocí nichž můžeme velice účinně ochránit náš hlas a zároveň dodat našemu projevu na poutavosti. Pomocí nástrojů s přirozeným laděním (tibetské mísy, rámové bubny, africké bubny, perkuse, didgeridoo, brumle ad.) poznáme způsoby, jak si efektivně odpočinout a tzv. „vyčistit hlavu“ po náročném dni, a zároveň získat motivaci a kreativitu do dnů následujících.

Účastník obdrží základní informace o možnostech využití hudby a nástrojů s přirozeným laděním pro vlastní relaxaci, prevenci zdravotních problémů a osobní rozvoj.  Během programu si  každý vyzkouší základní techniky vhodné jak pro vlastní psychohygienu, tak pro pedagogickou práci. Na závěr účastníci zažijí působení relaxační hudby při pasivní prožitkové relaxaci.