Semináře

Realizujeme semináře určené široké veřejnosti, zaměstnancům firem a dalším skupinám. Účastníci si při nich osvojí a prožijí základní muzikoterapeutické techniky, které mohou následně používat pro svůj vlastní užitek v oblasti osobního rozvoje, prevence nemocí, zmírnění důsledků stresu i prohloubení spirituality.

Cíle a benefity seminářů

  • Emoční rovnováha
  • Osobnostní rozvoj
  • Posílení motivace a kreativity
  • Autoterapie

Tibetské mísy a zpěv

Použijeme zvuk tibetských misek pro zdokonalení schopnosti koncentrovat naši pozornost. Zároveň si ukážeme, jak využívat hlas pro vlastní psychohygienu a relaxaci (autoterapii).

Didgeridoo a dech

Při hře na australský nástroj didgeridoo se zaměříme na přirozený brániční dech. Správné dýchání napomáhá lepšímu trávení, mozkové činnosti, metabolismu a krevnímu oběhu.

„Důležité není naučit se, ale prožít.“