Muzikoterapie v soc. službách

Jako muzikoterapeuté navštěvujeme zdravotní, sociální a vzdělávací zařízení, kde pracujeme s klienty, kteří trpí různým druhem fyzických a psychických problémů. Zároveň školíme personál těchto zařízení v oblasti psychohygieny, stres managementu, prevence syndromu vyhoření a použití muzikoterapeutických technik při práci s klienty.

Cíle a benefity muzikoterapie

  • Relaxace a zklidnění
  • Aktivizace a uvolnění
  • Zmírnění fyzických i psychických problémů
  • Regenerace

Celostní muzikoterapie (metoda PaedDr. Lubomíra Holzera) je ověřená terapeutická disciplína, použitelná pro široké spektrum klientů napříč populací. V závislosti na složení cílové skupiny klientů je třeba citlivě volit muzikoterapeutické techniky a postupy.

V případě zájmu o implementaci muzikoterapie v rámci vašeho zařízení nás neváhejte kontaktovat. Problematika je natolik rozsáhlá, že konkrétní postup a podobu tohoto procesu je vždy nutné domlouvat osobně.

„Zvuk nástrojů s přirozeným laděním je čistým projevem přírodních fyzikálních zákonů. Jsou tak účinné díky své "jednoduchosti" a dlouhodobé tradici.“

Akreditovaný seminář MPSV

Muzikoterapeutické techniky jako nástroj relaxace, psychohygieny a prevence syndromu vyhoření (číslo akreditace: A2020/0341-SP/PC/VP)

Seminář je zaměřen na předání základních znalostí z oblasti muzikoterapie a praktické osvojení muzikoterapeutických relaxačních a autoregulačních technik v kontextu prevence syndromu vyhoření, problémů s hlasem, ztráty motivace, nadměrné stresové zátěže a dalších obtíží, které mohou nastat v souvislosti s výkonem náročného povolání. Vyzkoušíme si dechová a hlasová cvičení, pomocí nichž můžeme velice účinně ochránit náš hlas a zároveň dodat našemu projevu na poutavosti. Pomocí nástrojů s přirozeným laděním (tibetské mísy, rámové bubny, africké bubny, perkuse, didgeridoo, brumle ad.) poznáme způsoby, jak si efektivně odpočinout a tzv. „vyčistit hlavu“ po náročném dni, a zároveň získat motivaci a kreativitu do dnů následujících.

Účastník obdrží základní informace o možnostech využití hudby a nástrojů s přirozeným laděním pro vlastní relaxaci, prevenci zdravotních problémů a osobní rozvoj. Během programu si každý vyzkouší základní muzikoterapeutické techniky vhodné jak pro vlastní, autoterapeutické účely, tak pro výkon jeho povolání. Na závěr účastníci zažijí působení muzikoterapeutické hudby při pasivní prožitkové relaxaci. Osvojením muzikoterapeutických technik získá účastník účinný nástroj pro udržení fyzického i duševního zdraví při výkonu náročné profese. Zahraje si na nástroje s přirozeným laděním, jako jsou tibetské mísy, rámové bubny, africké bubny a perkuse, s jejichž pomocí lze předcházet projevům syndromu vyhoření, přetížení v důsledku stresu a ztráty motivace. Během závěrečné prožitkové relaxace dostane možnost si hluboce odpočinout prostřednictvím hudby, kterou zahraje vyškolený muzikoterapeut.

Seminář je určen pro úplné začátečníky a předchozí hudební vzdělání není podmínkou.

Pracovní zkušenosti

2014 – 2015

Domov Kopretina Černovice

 

2014 – 2015

Domov Jeřabina Těchobuz

 

2017 – 2018

Domov Kopretina Černovice

 

2018

Alzheimercentrum Průhonice, Jihlava

 

2017 – 2018

DD-DS Onšov

 

2017 – 2018; 2020 – současnost

Komunitní centrum Háta, o.p.s.

 

2017 – 2018; 2020 – současnost

Domov Háj Světlá n. Sázavou