Principy naší práce

V následujícím článku bychom vás rádi seznámili se základními principy, které zastáváme a řídíme se jimi při naší práci i v životě.

 

„Poslouchat přirozenou hudbu je stejné jako pít čistou vodu.
Je to zdravé, protože vibrace tvořící základ této hudby jsou nedílnou součástí prostředí,
ve kterém žijeme.“

Čím více hrajeme naši hudbu pro lidi po celém světě a mluvíme s nimi o jejich zážitcích, tím více si neustále uvědomuje jak účinná je celostní muzikoterapie. Během závěrečné reflexe lidé mluví o tom jak cítí zraněné části těla, vidí obrazy a barvy, cítí teplo nebo chlad apod. Všechno je správně, všechno je terapie a my si vás moc vážíme za to, že za námi přicházíte a začínáte cestu objevování sama sebe, neboť právě to v dnešní době potřebujeme. Více lidí, kteří naleznou rovnováhu a mají pak dostatek energie na to žít zdravý, svobodný, užitečný a šťastný život.

„Stejně jako naše pokožka, tak i náš mozek, mysl i tělo potřebují efektivní pravidelnou očistu.
Zvuk je skvělé médium, skrze nějž můžeme tuto činnost provádět“

Ora Rangi muzikoterapie není pouze soubor několika technik, při nichž se používají hudební nástroje. Je to komplexní metoda osobní hygieny a rozvoje, zahrnující práci se zvukem, tělem a dechem, založená na prohlubování schopnosti intenzivněji vnímat informace o našem aktuálním fyzickém, emočním a mentálním stavu a využívat je jako zdroj inspirace a motivace pro náš každodenní život.

„Senzitivita, stejně jako racionalita, je součást naší osobnosti.
Začněme rozvíjet tento nástroj a používat ho v každodenním životě.“

Západní civilizace vyrostla na základě důvěry v lidskou racionalitu. Již mnoho staletí se od malička učíme, jak dokonale ovládnout svou analytickou mysl. Tímto způsobem redukujeme realitu a naši osobnost jen na určité aspekty. Nyní je na čase začít zdokonalovat také senzitivitu vůči našim pocitům, emocím a tělesným stavům. Díky tomu začneme získávat nové informace o aktuální situaci a můžeme se lépe a rychleji rozhodovat. Je důležité vrátit naši subjektivitu zpátky do hry.

„Každý z nás je svůj vlastní terapeut. My jsme tu proto, abychom poskytli podporu
a bezpečí na vaší cestě k sebepoznání.“

„Zvuk nástrojů s přirozeným laděním je čistým projevem přírodních fyzikálních zákonů.
Jsou tak účinné díky své „jednoduchosti“ a dlouhodobé tradici.“

Současná hudba a hudební nástroje fungují v systému temperovaného ladění, v němž jsou čisté, přirozené intervaly rozladěné. Tento systém je výsledkem dohody přijaté napříč západní společností, nikoli univerzálním principem. Vše je v pořádku do doby, kdy používáme hudbu pro zábavní účely.
V okamžiku, kdy se začneme zabývat zvukem a jeho účinkem z hlediska lidského zdraví a osobního rozvoje, musíme pochopit, že není možné spoléhat se na neomylnost našeho rozumu. Největší benefit pro lidský život mají věci, které vychází přímo z přirozeného řádu světa, který nás obklopuje.

„Děti jsou naše budoucnost. Ukažme jim, že porozumění vlastním pocitům a emocím,
umění relaxace a péče o vnitřní rovnováhu, jsou stejně důležité schopnosti
jako naučit se číst a psát.“

V raném dětství se naprosto zásadním způsobem utváří osobnost každého člověka. Důvodem je fakt, že mozkové vlny malého dítěte proudí převážně ve frekvenci alfa (8-12 HZ). V tomto stavu se podněty, které přicházejí z okolí, výrazně podílejí na tvorbě našeho podvědomí a formují celou naši osobnost.
S přibývajícím věkem se u netrénovaného člověka alfa vlny objevují mnohem méně. I proto se dostáváme do situací, kdy naše podvědomé reakce vyvolávají stres, oslabují fyzickou kondici a jsou zdrojem emoční nestability.
Pomůže nám, pokud začneme pěstovat techniky vedoucí k rozšíření našeho vnímání a zařadíme je do běžného života. To zlepší nejen naše fyzické a duševní zdraví, ale také vztahy s ostatními lidmi, pracovní produktivitu a kreativitu. Z hlediska problematiky výchovy dětí je zcela zásadní předejít dramatické změně ve fungování našeho mozku tím, že ho nepřestaneme trénovat.

„Účinná ochrana přírody musí jít ruku v ruce s účinnou ochranou duševního a fyzického zdraví lidí.
Vědomí, zdraví a šťastní lidé dokáží žít na živé planetě.“

 

Co konkrétně v rámci muzikoterapie děláme se můžete dočíst v sekci služby. Dále se nezapomeňte podívat na jakých akcích se s námi můžete setkat.